Welkom bij Culture le Hic.

Met mijn adviesbureau in cultuurmanagement en bestuursprocessen ben ik gespecialiseerd in het ondersteunen van culturele organisaties bij het aanscherpen van hun strategische ontwikkeling: of u nu actief bent voor een kleiner, experimenteel initiatief of toch eerder voor een meer gevestigde instelling, ik help u uw structurele werking te versterken en uw innovatief potentieel naar boven te halen.

Dat houdt voor de kunst- en cultuursector het volgende (en meer) in:

- Zorg dragen voor een heldere missie en visie die in overeenstemming zijn met uw activiteiten
- Ondersteunen en afronden van de oprichting van projecten en nieuwe structuren in uw sector
- Analyse van de manier waarop een culturele organisatie, inclusief haar activiteiten, functioneert en het detecteren van haar sterktes en zwaktes
- Werken aan de duurzaamheid en langetermijnplanning van een programma of organisatie - Uitwerken van manieren om de financiële en operationele uitdagingen als gevolg van de covid-19-pandemie het hoofd te bieden

Als je meer wilt weten over een aantal van mijn eerdere en huidige opdrachten, kun je meer informatie vinden op: hier gevonden Dat alles doe ik door u te begeleiden in uw creatieve en operationele proces. Ik kom graag alles te weten over uw organisatie - haar troeven, maar ook haar kwalen - zodat ik mijn aanpak kan afstemmen op uw specifieke DNA. Ik ben een denker, maar ook een doener, en geniet van die projecten die het toelaten om de dingen anders te doen. Ik ben ook gepassioneerd om de mens achter het werk te leren kennen.

Als u wat meer te weten wilt komen over mijkijk dan hier

Mijn advies aan u is gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring in cultuurmanagement en governance voor een breed scala aan organisaties, in Europa en daarbuiten. Mijn kennis van het vakgebied strekt zich uit over hedendaagse kunst, de creatieve industrie en cultureel erfgoed; cultuurbeleid, de kunstpraktijk en conceptuele ontwikkeling; financieel beheer en evaluatieactiviteiten.

Via Culture le Hic stel ik deze ervaring en knowhow graag tot uw dienst, of het nu gaat om inleidende opdrachten of om trajecten op langere termijn. ries.

-> Wilt u direct met mij spreken over uw organisatie of activiteitenneem dan gerust contact op!

St'Art-Invest | Publiek investeringsfonds
Financieringsregelingen | Overheidsfinanciering | Steunmaatregelen

OPDRACHT: Programma-adviesverlening in het Nederlands
Sinds september 2021 | België

Met als doel de culturele en creatieve industrie in België te ondersteunen en te ontwikkelen, is St'Art-Invest zowel een publiek investeringsfonds voor de sector als gesprekspartner namens de overheid. Zo beheert zij onder meer verschillende subsidiefondsen en steunmaatregelen. Ik ben ingeschakeld om aan de Nederlandstalige gemeenschap advies te geven en haar te informeren over de lopende programma’s, onder andere door presentaties en vraag- en antwoordsessies.

start-invest.be

Individuele artistieke professionals / Kleine samenwerkingsinitiatieven
Sectorbreed | Coaching

OPDRACHT: Changemanagement
Sinds november 2021 | Europa

Of het nu aan het begin is of in een verder gevorderd stadium van een project of activiteit, het komt soms voor zich vastgelopen of verloren te voelen. Dat wil zeggen, het kan zijn dat het niet precies duidelijk is hoe de volgende stappen vorm kunnen worden gegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval van het (opnieuw) moeten definiëren van een project of activiteit, het aanbrengen van meer structuur in de gekozen aanpak of het helder krijgen van ideeën en gedachten. Ik help daarbij, op basis van unieke tools en een methodiek die daarna autonoom kan worden toegepast.

RAB/BKO | Brussels Platform van Kunstorganisaties
Netwerkorganisatie | Brusselse kunst- en cultuursector | Evaluatie

OPDRACHT: Evaluatietraject in het kader van een transitie van de organisatie
Januari - april 2022 | Brussel (BE)

Ontwerp en uitvoering van een evaluatietraject voor RAB/BKO, één van de grootste ledennetwerken van de Brusselse cultuursector. Het doel is de huidige situatie van het netwerk te analyseren om zo te komen tot een (her)definitie van haar prioriteiten op korte, middellange en lange termijn en daardoor een transitie die gelijke tred houdt met de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de cultuursector in zijn geheel. Uitgevoerd als deel van het collectief Culture le Hic - Mouvance.

rabbko.be

ILES | Centrum voor artistieke en creatieve beroepsactiviteitscoaching
Creatieve Industrie | Coaching

OPDRACHT: Evaluatietraject in het kader van een transitie van de organisatie
Januari - april 2022 | Brussel (BE)

In het meer dan 20-jarige bestaan van ILES heeft ze steeds een gepersonaliseerde en op maat gesneden begeleiding geboden voor wie een artistieke en/of creatieve beroepsactiviteit wil ontwikkelen. Ik ondersteun en adviseer candidaten die een zelfstandige activiteit of onderneming in de culturele en creatieve sector willen opzetten. Met andere woorden: hoe een stappenplan, motivatie, realiteitszin en aansporing kunnen leiden tot het vervullen van een langetermijnvisie.

iles.be

Europese Commissie | Supranationale overheidsorganisatie
Overheidsfinanciering | Cultureel erfgoed | Evaluatie

OPDRACHT: Expert evaluator van subsidieaanvragen in onderzoek en innovatie als deel van H2020
April - september 2017 | Europa

Als expert evaluator is het van essentieel belang om het reële potentieel van een geschreven voorstel te kunnen beoordelen. Ik adviseerde de Commissie over de robuustheid en levensvatbaarheid van projectvoorstellen uit heel Europa, in dit geval op het gebied van cultureel erfgoed in plattelandsomgevingen. Het gegeven advies is bindend. De financiering per project reikt tot 10.000.000 €.

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Auteur & co-auteur | Boeken, artikelen, opiniestukken
Diverse onderwerpen gerelateerd aan cultuur en onderwijs

TAGS: Beeldende kunst, intereuropese samenwerking, religieus cultureel erfgoed, designermode, de wereldwijde kunstmarkt, kunstbiënnales, Afrika & Europa, veerkracht, ICT en educatie. Geschreven in het Engels, Frans, Duits of Nederlands

- Moge je in fascinerende tijden leven : Veerkracht* | LinkedIn | april 2020 | EN

linkedin.com/pulse/may-you-live-interesting-times-resilience-sandra-t-j-coumans?published=t

- Het mondiale van mode | MAD Brussel | september 2019 | EN

mad.brussels/global-fashion

- De kunstbiënnales de wereld rond | Africa e Mediterraneo n. 90 (1/19) | augustus 2019 | FR

laimomo.it

- De Biënnale van Lubumbashi. De stap naar verankering | Rekto:Verso | maart 2018 | NL & FR ; Arts Management | oktober 2018 | EN

artsmanagement.net/articles
rektoverso.be/artikel/biennale-de-lubumbashi-de-stap-naar-verankering rektoverso.be/artikel/

- De vergissing van culturele waarden in het Europa van vandaag | Kunstenpunt | juni 2017 | EN

kunsten.be/dossiers/

- Nederland: Nieuw gelanceerde kerkinventarisatiesite trekt zowel kerkeigenaren als de pers aan | Future for Religious Heritage | december 2015 | EN

frh-europe.org

- Erasmus+. Voortbouwen op ervaring, best practices in ICT en educatie | Europese Commissie (Co-auteur en redactie) | december 2014 | EN

bookshop.europa.eu publications.europa.eu

- Geschiedenis en identiteit. "Black Box / Chambre noire" van William Kentridge | Regiospectra Verlag | december 2011 | DE

regiospectra.de/buecher/afrika/suedafrika/

Speaker & Moderator | Lezingen, rondetafelgesprekken, workshops
Op het gebied van kunst, management, beleid en bestuur

TAGS:
Kunst en cultuur, cultuurmanagement, beleidsontwikkeling, internationale betrekkingen, duurzaamheid, technologie.
Gebruikte talen: Engels, Frans, Duits en Nederlands

• Deelname aan een besloten paneldiscussie over de New European Bauhaus in relatie tot de Brusselse context | Perspective.Brussels | België | april 2021

• In gesprek met influencer Laurafromthedesert over duurzaamheid in mode | Ding Dong Challenge Europese Commissie | België | november 2020

• Moderatie van brainstormworkshop over de toekomst van het project TRIAXES | MAD | België | oktober 2020

• Moderatie van een rondetafelgesprek over de uitwisseling van best practices en de huidige uitdagingen voor de Belgische kunstsector | IETM | België | september 2019

• Moderatie van een paneldiscussie over internationaal cultuurbeleid, haar werking en tekortkomingen | Festival OFF D'Avignon | Frankrijk | juli 2019

• Moderatie van vergadering met stakeholders over nieuw op te richten Europees modenetwerk | MAD | België | juni 2019

• Presentatie over transnationale kunstorganisaties in Europa | Oslo Region European Office | België | maart 2019

• Lezing in het kader van Europatalk: Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 | EuropeDirect Ostbelgien | Belgium | november 2018

• Presentatie en paneldiscussie over !F Lab training (interactieve digitale tech) | Creative Europe Desk | Polen | juni 2018

• Presentatie over de kunstbiënnale van Lubumbashi in zijn wereldwijde context | Università della Calabria | Italië | mei 2018

• Workshop over interactieve storytelling | TechHub Riga | Letland | november 2017

• Moderatie van paneldiscussie "Europese culturele routes van de reformatie" | Vertegenwoordiging van Thüringen bij de EU | België | oktober 2016

• Workshop over ICT en educatie tijdens Kick-off dagen | Europese Commissie | België | april 2013

• Lezing 'The Animated Works of William Kentridge' | Klik! Internationaal Animatie Festival | Nederland | november 2012

• Lezing "History and Memory in Black Box / Chambre noire" | Goethe-Universität Frankfurt | Duitsland | juni 2011

• Lezing 'Kentridge's ensceneringpraktijk tussen opera en beeldende kunst' | Columbia University New York | USA | maart 2010

Zie ook: Brussels Binder
brusselsbinder.org/boomvrouw/

!DROPS | Sociaal innovatiebureau
Interactieve digitale tech | Culturele strategie

OPDRACHT: Coördinatie van de pan-Europese opleiding !F Lab
Oktober 2017 - maart 2019 | Gent (BE) & Europa

De opleiding !F Lab is gericht op de creatieve ontwikkeling van interactieve storytelling. Ik nam de coördinatie halverwege over en moest op korte termijn de opzet van het project en de belangrijkste uitdagingen van interactieve digitale technologie onder de knie krijgen om binnen een paar maanden extra partners, financiering en deelnemers te vinden. Een van de eindproducten van de training was een toolkit die op een heel praktische en doeltreffende manier wegwijs maakt in doe-het-zelf interactieve storytelling.

iflab.net iflab.net/#cost

Financieringsaanvragen | EU en andere
Met betrekking tot een breed scala aan onderwerpen in de Culturele en Creatieve Industrie

OPDRACHTEN: Ondersteuning wat betreft financieringsmogelijkheden, het in kaart brengen van oproepen en aanvragen schrijven
Sinds 2012 | Europa en Afrika

De financieringsprogramma's waar ik op heb gewerkt zijn onder andere het Internationaal Fonds voor Culturele Diversiteit (UNESCO) | Culture at Work Africa | EU ACP | Creative Europe Networks | Creative Europe Cooperation projects | MEDIA | Horizon2020 | Erasmus+

TAGS: Jongerenprojecten | Europese netwerken | Religieus erfgoed | Klassieke orkesten | Publieksontwikkeling | Culturele businessmodellen | Mobiliteit | Duurzaamheid | Hedendaagse kunst | Sociale cohesie | Regionale ontwikkeling | Interactieve digitale technologie | Evaluatie | Communicatie & verspreiding | PR & marketing | Commons | Gentrificatie | Covid-herstelprogramma | Implementatie van financieringscycli | Roma gemeenschappen | Publieksbereik

Sint-Lucas Gent | Instelling voor hoger kunstonderwijs
Beeldende kunst | Wereldwijde kunstmarkt

OPDRACHT: Workshop facilitator voor kunststudenten in het kader van de lezingenreeks 'Kunst in lokale en internationale context'
Maart 2018 | Gent (BE)

Biënnales voor hedendaagse kunst spelen een belangrijke rol in de internationale kunstscène, zowel voor de deelnemende kunstenaars als voor andere kunstprofessionals. De workshop focuste op de ontwikkeling van het biënnaleformat en de doorbraak ervan op internationaal niveau, alsook op hun rol op lokaal en globaal niveau. Ik had mezelf als doel gezet een interactieve en afwisselende workshop te geven voor een publiek dat voornamelijk bestond uit praktijkbeoefenaars.

Lid van Raden van Bestuur
Danscollectief | Ruimte voor hedendaagse kunst | Cultureel centrum

ROL: Bestuurslid van verschillende culturele organisaties

• Out of Sight | Sinds mei 2018 | Antwerpen (BE) Out Of Sight is een plek voor uitwisseling en hedendaagse kunst in Antwerpen waarvan het programma is opgebouwd rond internationale samenwerkingen tussen kunstenaars, curatoren, onderzoekers en het grote publiek, met een specifieke focus op West-Europa en de Balkan.

http://out-of-sight.be/

• De Pianofabriek | Sinds maart 2019 | Brussel (BE) Het cultureel centrum De Pianofabriek is een gerenommeerd, open huis in een grootstedelijke, superdiverse omgeving. Het is een plek waar mensen kansen krijgen, waar dialoog plaatsvindt en waar nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan, gebaseerd op de bestaande lokale en grootstedelijke dynamiek. Ik maak deel uit van het Dagelijks Bestuur.

pianofabriek.be

• Mouvance | Sinds september 2022 | Brussel (BE) Mouvance is een collectief van amateur en professionele dansers. Haar activiteiten, die voornamelijk in Franstalig België plaatsvinden, zijn gericht op het uitdrukking geven aan de creatieve kracht van eenieder via het lichaam.

mouvance-asbl.be

Netwerkverbindingen

ROL: Lidmaatschappen

• Rebound | oktober 2020 - novembre 2021 | Brussel (BE)
Platform gewijd aan vrouwelijke ondernemers in Brussel die met hun bedrijf willen bijdragen aan een economische en sociale transitie. Ondersteund door womeninbusiness.brussels en HUB.

• RAB / BKO | Sinds juni 2021 | Brussel (BE)
Netwerk van Franstalige, Nederlandstalige en tweetalige professionele organisaties die actief zijn in de Brusselse culturele en artistieke sector.

rabbko.be

• culture Solutions | juli 2018 - oktober 2020 | Parijs (FR), Madrid (ES) & wereldwijd culture Solutions wil als vereniging een positieve bijdrage leveren aan de internationale culturele betrekkingen van de EU. Ik werkte onder andere mee aan het helder krijgen van de behoeften van de culturele sector op het vlak van internationale betrekkingen, inclusief het beleidsniveau.

culturesolutions.eu

MAD | Brussels steunplatform voor mode en design
Designermode | Pan-Europese samenwerking

OPDRACHT: Oprichting van een nieuw Europees netwerk in designermode
Oktober 2018 - september 2019 | Brussel (BE)

Pan-Europese samenwerking in designermode staat nog in de kinderschoenen net zoals het vertrouwen door de sector in de voordelen ervan. United Fashion Europe (UFE) is het allereerste internationale netwerk ten dienste van kleine en middelgrote modebedrijven, aanverwante diensten en organisaties in Europa en stimuleert hun creativiteit en levensvatbaarheid. In samenwerking met MAD heb ik de conceptuele, juridische en financiële opzet van UFE ontwikkeld en samengebracht in een strak ondernemingsplan en stappenplan.

united-fashion.eu

EO-LAB II | CSamenwerking van Europese orkesten
Klassieke muziek | Publieksbereik | Verspreiding van projectresultaten

OPDRACHT: Ontwikkeling en uitvoering van verspreidingsactiviteiten voor een EU-project gericht op het uitbouwen van nieuw publiek door middel van het hertekenen van managementstructuren voor orkesten
Juli - oktober 2019 | Europa

Het EO-Lab II project ging over het zoeken naar manieren om met moeilijk te bereiken gemeenschappen een band op te bouwen en tegelijkertijd een kritische blik te werpen op hiërarchische managementstructuren in cultuur. Deze opdracht bestond uit het bepalen van de meest relevante resultaten en het daaromheen ontwerpen van een verspreidingsstrategie. Ik bracht daarvoor de relevante sectoren en organisaties in kaart en slaagde erin het project en zijn resultaten onder de aandacht te brengen, zoals bleek uit verschillende online posts en publicaties.

project.eo-lab.eu

MAD | Brussels steunplatform voor mode en design
Designermode | Productontwerp | Ondernemerschap

OPDRACHT: Prospectie van het lange termijnvoortbestaan van een innovatief coachingproject en universitair programma voor ondernemers in mode en design
Januari 2020 - juli 2021 | Brussel (BE)

Het project TRIAXES biedt ondernemers en start-ups in mode en design wat ze dringend nodig hebben maar zich niet kunnen veroorloven: een operationele coaching en de collectieve inzet van meerdere experts om hen te helpen hun activiteit door de opstartfase heen te krijgen. In de tussentijd is er ook een op dezelfde methodologie gebaseerde Executive Master opgezet. Aangezien het een zeer doeltreffend maar ook duur traject is, werd mij gevraagd mogelijkheden te ontwikkelen om het project op lange termijn zowel financieel als inhoudelijk levensvatbaar te houden.

mad.brussels/triaxes
mad.brussels/triaxes-ens

Parcours MASO | Collectief van senior cultuurmanagers
Kunst- en cultuurmanagement | Training

ROL: Docent voor een praktijkgerichte training in cultuurmanagement
Sinds april 2021 | Brussel (BE)

Wie in de cultuursector werkt, doet dat meestal met veel persoonlijke passie en maatschappelijk engagement. Echter, ze zijn over het algemeen ook vertrouwd met de specifieke organisatorische uitdagingen van de sector, maar niet noodzakelijk met mogelijke oplossingen. Samen met drie andere cultuurmanagers heb ik daarom een training opgezet die stevig geworteld is in de dagelijkse praktijk en advies op maat geeft. We gaan in op onderwerpen zoals cultuurbeleid, missie-visie-waarden, productie en belangenbehartiging.

GPF Africa | EventProductiemaatschappij
Stand-Up Comedy | Financiering | Prospectie

OPDRACHT: In kaart brengen van financieringsmogelijkheden (publieke financiering, filantropie, diaspora) voor verschillende comedyscenes in Afrika
Maart - december 2021 | Centraal, West & Zuidelijk Afrika

GFP Africa, dat verbonden is aan het Montreux comedy festival (het grootste Franstalige comedyfestival ter wereld) heeft als doel de ontwikkeling van verschillende lokale comedyscenes op het Afrikaanse continent te ondersteunen. Bij deze opdracht gaat het om het in kaart brengen van de verschillende financieringsmogelijkheden in een regio waar de budgetten relatief beperkt zijn en tegelijkertijd comedy als onderdeel van de Culturele en Creatieve Industrie in de verf te zetten.

montreuxcomedy.com

Fantômas | Filmtijdschrift
Film & visuele cultuur | Financiële en operationele duurzaamheid

OPDRACHT: Financieel coördinator
Juli 2021 - januari 2022 | België & Nederland

Fantômas is een gloednieuw, Nederlandstalig, kritisch tijdschrift gewijd aan film en beeldcultuur, opgericht in juni 2021. Het tijdschrift zal zowel op papier verschijnen als het potentieel van digitale publicaties verkennen. Ik ben geëngageerd als financieel coördinator, om een financieel gezonde managementstrategie op te bouwen in een sector die extreem onder druk staat door het huidige technologische landschap.

fantomas.be

 • Ik ben tussen de mergel en löss van het echte Nederlandse zuiden, Limburg, opgegroeid. Er zijn daar mensen die zich heel erg focussen op hun wortels, terwijl anderen op onderzoek uit gaan in de wereld. Wat je ervaring ook is, één ding is zeker: je omgeving is van belang.
 • Ik heb in Amsterdam gewoond.
 • Ik heb een tijd in Barcelona en Berlijn doorgebracht.
 • Nu leef ik in Brussel.
 • Het is hier dat ik besloten heb mijn kamp op te slaan, temidden van de Belgische en Europese stedelijke jungle, waar ik onderdak bied aan een vreemde vogel, vlinders, drie Japanse karpers, twee neushoorns, een gorilla en een boomkikker. Dan zijn er bij mij ook nog meer dan genoeg planten te vinden.
 • Op m’n negentiende heb ik de beslissing genomen met mijn leven iets te willen doen dat ik zou missen als ik het niet aan het doen was.
 • Het werd al snel duidelijk dat dat kunst was. Daar kom ik nog steeds ’s morgens mijn bed voor uit.
 • Het gaat me aan wat er in de wereld gebeurt en welke rol de mens daarin speelt.
 • Ik hou ervan als 1+1 meer dan 2 is.
 • Het zou geweldig zijn als er van de Brusselse autotunnels urban cave diving spaces zouden worden gemaakt met water van de Zenne en opgetooid door lokale kunstenaars. Durf wild te dromen.
 • Ik heb verbouwd, aan elektriciteit gesleuteld, en loodgieterswerkzaamheden en timmerwerk gedaan. Het appartement staat nog overeind en is niet afgebrand, het is maar één keer overstroomd en ik heb nu een stevige tafel. Van aanpakken gesproken!
 • Ik heb een vreemd accent, drink mijn thee met melk en ben helemaal weg van groenten.
 • Mijn hoofd zit vol van 5,5 verschillende talen, die in al hun prachtige chaos en veeleisende precisie aan een uiterst verrijkend leven vorm geven.
 • Natuurlijk is dat bij lange na niet alles. Er is bijvoorbeeld nog Aby Warburg, die vanwege zijn universum van gestructureerd anachronisme en associatieve denkpatronen blijft inspireren. Of ook Nina Simone, die vanwege haar kracht en stoïcisme mijn grote held is.

Sandra T.J. Coumans+32 (0)488 479 996 (BE)


sandra.c@culturelehic.eu
Facebook
Linkedin

VAT: BE0677.902.910
IBAN: NL98INGB0006874004
BIC: INGBNL2A

FREN