← Alle opdrachten

Co-creatieplekken als netwerken
Europees onderzoeksproject en documentairefilm
Juni – november 2017, Co.Labs Collectief Antwerpen (BE)
Functie: Projectmanager

Voor Co.Labs Collectief in Antwerpen (België), kijk ik met dit project naar het functioneren van plaatsgebonden, bottom-up netwerkvorming door middel van co-creatieplekken en de manier waarop beleid dat op een effectieve manier kan of zou moeten ondersteunen (in principe gaat het om het verband tussen creatieve communities, fysieke plekken en de lokale politiek).

Eindproduct zal een documentaire van circa 1 uur zijn.

Als hedendaags fenomeen dat snel terrein wint en waardoor vaak (maatschappelijke) innovatie op gang komt, is het op zich al belangrijk om meer inzicht te hebben in de rol van plaatsgebonden, bottom-up netwerkvorming in kunst en cultuur. Bovendien zullen de resultaten van dit transnationale onderzoeksproject bestaande netwerken ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Meer kennis over hoe deze netwerken functioneren en hoe ze via beleid ondersteund kunnen worden, zal bovendien zowel beleidsmakers als creatieven ten goede komen: het zal beleidsmakers meer inzicht geven op welke manieren het potentieel van culturele initiatieven voor een stad ontwikkeld kan worden, juist zonder te veel bureaucratie en haar mogelijk verlammende werking. Voor creatieven betekent het ontwikkelen van beleid idealiter de opbouw van een structureel kader rond hun gemeenschap dat de duurzaamheid van hun initiatief kan garanderen.

Het gaat om het versterken van de civiele maatschappij, het benutten van soft power, het stimuleren van een participatieve samenleving en haar democratische kracht: wat uiteindelijk de democratie drijft zijn maatschappelijke betrokkenheid, onderlinge uitwisseling en het creëren van een breed draagvlak, in plaats van politieke experts met een te rigide, top-down focus. Het gaat om het afstemmen van bureaucratie op menselijke participatie. Sterke netwerken in samenwerking met flexibel bestuur zullen in staat om effectiever te reageren op de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan.