← Alle opdrachten

Brainstorming over het culturele luik van !DROPS en implementatie van !F LAB
Sociale innovatie door middel van de kunsten en interactive digital storytelling
Oktober 2017 – maart 2019, !DROPS (BE)
Functie: Projectcoördinator

!DROPS ziet de razendsnelle veranderingen in de wereld als een voedingsbodem voor nieuwe kansen. Samen met profit- en non-profitorganisaties zet !DROPS innovatieve oplossingen op voor de huidge sociale uitdagingen. En alhoewel veel van haar projecten een duidelijke culturele en creatieve component hebben, biedt een meer structurele samenwerking met de kunstensector een mogelijkheid om meer langetermijn impact te bewerkstelligen.

!F LAB is een praktische training in interactieve feitelijke storytelling voor onder andere journalisten, (documentaire) filmmakers, fotografen, coders, grafisch designers, storytellers, internationale correspondenten en professionals in creatieve media. De training bestaat uit twee workshops van elke vijf dagen gedurenden de deelnemers hun verhaal ontwikkelen, een prototype bouwen en leren om er doelgericht over te communiceren. Dit allemaal onder professionele begeleiding van experts uit de sector en in uitwisseling met relevante belanghebbenden.

Een van de eindproducten van de training was een toolkit voor DIY interactieve storytelling.